Home

وزن شعر اگر آن ترک شیرازی

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را هر آنکس چیز می بخشد به سان مرد می بخشد نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشن به پیش ترک شیرازی مگر کی ارزشی دارد اگر بخشم ز دار خود تمام روح و اجزا را خوشا آن کس که می بخشد ز دار و از ندار خویش بسان شیخ شیرازی که بخشیده است آنها را اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم تمام ملک دنیا را. یک شاعر یا شاعره گمنام دیگر : هر انکس چیز می بخشد، ز. اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سرو دست و تن و پا را هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا ر اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را. هرآنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد نه چون صائب که می بخشد سرودست وتن وپا ر

در زیر شرح و معنی تمامی ابیات غزل شماره سه دیوان حافظ - شعر اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را توضیح می دهیم. پس با ما همراه شوید. وزن غزل: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) بیت اول اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما رابه خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. اگر دلبر زیبای شیرازی از ما دلجویی کند و مهربانی نماید، دو شهر بزرگ سمرقند و بخارا را بر خال مشکینش نثار می‌کنم. ترکان شیراز زیبا رو بودند و به همین دلیل حافظ معشوق را به آنان تشبیه کرده است

معنی غزل شماره ۳: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را. ١- اگر آن زیباروی شیرازی از ما دلجویی کند، بر خال هندو و سیاه او، سمرقند و بخارا را خواهم بخشید. ۲- ساقی، آنچه از شراب باقیمانده به من بده زیرا که حتی در بهشت نیز نظیر ساحل نهر رکناباد و گلگشت مصلا را نخواهی دید شرح غزل :وزن غزل: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱ اگر آن معشوق نکوروی شیرازی رضای خاطر ما را به دست آورد؛ شهرهای سمرقند و بخارا را به عنوان هدیه تقدیم خال سیاهش می‌کنم به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را. هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد. نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را. . شهریار: اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را. به خال هندویش بخشم تمام روح اجزا را. هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد. نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا به خال‌هندویش بخشم تمام هستی و جان را هر آنکس چیزمیبخشدهرچه آنچه‌دارد‌میبخشد نه چون شهریار ک میبخشد تمام روح واجزارا تن و روح و بخارا را زمان خویش بخشیدند برای ترک شیرازی باید داد تمامی دل وجان را اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را. به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت . کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را . فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشو

غزلسرا - مناظره (اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را صائب در جواب حافظ : هر آن کس چیز می بخشد، ز جان خویش می بخشد نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا ر نــه چـون حـافظ کـه می بخشد سمرقند و بـخارا را. شهریار تبریزی. اگـــــر آن تــــــرک شیرازی بـــه دست آرد دل مــــا را. بـــه خـــال هـنـدویـش بخـشم تــمــام روح و اجـــزا را. هــر آنکس چـیز می بخشد بـه سـان مرد می بخشد. نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را صائب تبریزی: هر آنکس چیز می بخشد، ز جان خویش می بخشد. نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را. به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را. شهریار: هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد. نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را. سر و دست و تن و پا.

دکلمه اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را-شعر از حافظ 7,798 hasan 1.1 هزار دنبال‌ کنند هَزَجِ مُثَمَّنِ سالم. مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن. متن. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را. به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنّت نخواهی یافت. کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلّا را. فغان کاین لولیان شوخ شیرین‌کار شهرآشوب. چنان بردند صبر از دل که. حافظ: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را.. صائب تبریزی اگــر آن تــــرک شیــرازی بـدست آرد دل.. این شعر در یک تفسیر کلی، در مقایسه‌ی بین عقل و دل (نگاه شهودی و عینی) ناظر بر رجحان نهادن بر علوم شهودی است، در مقابل علوم عقلی. متن غزل. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما ر

شعر اگر آن ترک شیرازی حافظ و تمام جوابیه ه

اَفشین..رَوان خواه. دنبال کردن. 807 1. یه شعر عرفانی از اسماعیل زلفیان در جواب،جواب شاعرهای بزرگ به این شعر حافظ (اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را) هنری شب شعر اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما رابخال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را بده ساقی می باقی که در جنّت نخواهی. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را. به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت. کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را. فغان. غزل شمارهٔ ۳: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را. غزل شمارهٔ ۴: صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را. غزل شمارهٔ ۵: دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را. غزل شمارهٔ ۶: به ملازمان سلطان که رساند این دعا ر شعر ترک شیرازی حافظ. داستان‌ ملاقات‌ تاریخی‌ و عبرت‌ انگیز خواجه‌ حافظ با تیمور نیز اگر صحت‌ و اعتبارداشته‌ باشد ظاهرا در سال‌ 790 ه. ق‌ و یک‌ سال‌ پیش‌ از مرگ‌ شاعر نامدار صورت‌ گرفته.

۱.هر آنکس چیز میبخشد ز جان خویش میبخشد/نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را...اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را/به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را (صائب) ۲.هر آنکس چیز میبخشد بسان مرد میبخشد/نه چون صائب که میبخشد سر. شعر مدح و مناجات حضرت زهرا (س) شعر مدح و مناجات پیامبر اکرم (ص) شعر مدح و مناجات امیرالمومنین (ع) شعر مدح و مناجات امام حسن (ع) شعر مدح امام حسین (ع) شعر مناجات امام حسین (ع) شعر مدح و مناجات امام. حافظ-غزل شماره ۳ اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را بده ساقی می باقی که در جنّت نخواهی یافت کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلّا را فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب چنان بردند صبر از.

جدیدا دعوا بر سر ترک شیرازی است! شدید

 1. شاعر: جواد معینی, شعر: اگر آن تُرک شیرازی {نقیضه}, دفتر: گشنه نامه (شعر طنز), اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را جهنم ! من نمی بخشم به او اموال دنیا را مگر کشک است این که ما ، ببخشاییم چون حافظ به یک دل دست آوردن، سمرقند و بخا
 2. ۱- حافظ: اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند بخارا را —•—•—•—•— ۲- صائب تبریزی: اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را هر آنکس چیز می..
 3. مشاعره ی حافظ و صائب و شهریار و سروش. اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را / به خال هندویش بخشم سمرقند وبخارا را. حکایت دعوا بر سر ( خال) از زمان خواجه حافظ شیرازی آغاز گردید و تا زمان معاصر ما.
 4. به سامانه وارد نشده‌اید; بحث; مشارکت‌ها; ایجاد حساب کاربری; ورو
 5. حافظ : اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را صائب در جواب حافظ : هر آن کس چیز می بخشد، ز جان خویش می بخشد نه چون حاف
 6. اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را. فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهر آشو

ضمنا از گذاشتن اشعار توهین آمیز به هم خود داری کنید. در جواب هم شعر بگید ولی توهین نکنید. متاسفانه چند موردی مشاهده شد که حذف کردم.. حافظ. اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما ر اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند بخارا را. صائب تبریزی. اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخش وی به سال ۷۹۲ هجری قمری در شیراز درگذشت. آرامگاه او در حافظیهٔ شیراز زیارتگاه صاحبنظران و عاشقان شعر و ادب پارسی است. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را. به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را; ۲_ صائب تبریزی اما به شکل رندانه ای در قرن یازدهم هجری در پاسخ حافظ درمورد آن ترک زیبا رو می فرماید

غزل ۰۰۳- اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را - مستان

نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را بانو فاطمه دریایی. اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را. خوشا بر حال خوشبختش، بدست آورده دنیا را. نه جان و روح می بخشم، نه املاک بخارا ر ۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اگر آن ترک شیرازی دکتر انوشه» ثبت شده است - مجموعه اشعار زیبای پارسی در زمینه تصاویر و عکس های زیب

شعر اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را با معنی تمامی

اگر آن ترک شیرازی ببخشاید به ما ما را جبار خان: اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا بدست آورده او گنجی که ارزد کل دنیارا محسن .آقابیگی: شعر و نظر خودم... اگر آن ترک شیرازی بدست آورد دل حافظ. شعر زیبای اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را شاعر حافظ. خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی متخلص به حافظ، غزلسرای بزرگ و از خداوندان شعر و ادب پارسی است. وی حدود سال ۷۲۶ هجری قمری در شیراز متولد. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را بده ساقی بیشتر بخوانید » یک بیت شعر اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم تمام عیش دنیا را به دنیا حال خوب من برابر هست با دنیا ندارم به ز این تحفه که بخشم یار زیبا را نباشد در توان من جدل با صاحبان.

اگر آن ترک شیرازی. شعر. activity_4_9133323. اگر آن ترک شیرازی ماجراها و مناظره های : اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را او را سرو دست و تن و پا راتابه این شعر میرسیم که با کمی تغییر در وزن. حافظ را. اگر آن ترک کرمانی بدست آرد دل مارا فدای مقدمش سازم همه قلب و نفس هارا اگر با پشت چشمی براند از خیش مارا چه ارزش دارد از بعدش وجودم روی دنیا را پیمان رنجبر. اگر آن ترک شیرازی بدست آورد دل ما ر شعر قشنگ اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را از حافظ اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن آباد [ شاعر: علی نیکو(لاله), شعر: اگر آن ترک شیرازی....., دفتر: شقایق, حافظ اگر آن ترک شيرازي بدست آرد دل ما را به خال هندويش بخشم سمرقند بخارا را ***** صائب تبريزي اگر آن ترک شيرازي بدست آرد دل ما را به خال هندويش

غزل شماره ۳ حافظ: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

 1. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را بده ساقی می باقی که در جنّت نخواهی یافت کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلّا را فغان مرجع شعر شاعران کهن و معاصر فارسی.
 2. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را. به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنّت نخواهی یافت. کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلّا را. فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشو
 3. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را وزن غزل: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) و مجموعه ستاره های ثریا را که مثل گردن بندی است، به عنوان هدیه بر شعر تو نثار کند..
 4. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را فغان کاین لولیان شوخ شیرین.

شعر اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را با تفسیر و معن

عکس نوشته های عاشقانه از اشعار حافظ . اگر ان ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنّت نخواهی یافت کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلّا ر ماجراها و مناظره های : اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را. حافظ : اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را. به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. صائب تبریزی: هر آنکس چیز می بخشد، ز جان خویش می بخشد. 7538 دیوان حافظ — اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را حافظ. ۳. اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را. بخال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. ۳. بده ساقی می باقی که در جنّت نخواهی یافت. کنار آب رکناباد و.

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندواش بخشم سر و دست و تن و پا را اما وقتی جناب صائب این شعر رو می سرود و به حافظ ایراد میگرفت ، اصلا فکر نمیکرد یک روز جناب شهریار هم دست به قلم ببره و. اگر آن ترک شیرازی... زمانی حافظی بخشید , یار هندوی مارا نخست شهر سمرقندو پس از آنهم بخارا. تقلید و طنز بیت«اگر آن تُرک شیرازی بدست آرد دل ما را / به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را » حافظ : « اگر آن تُرک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندوی اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. هر چند همین شعر نزدیک بود کار دستش دهد و گرفتار غضب خان تاتار یعنی امیر تیمور گورکانیش نماید

حديث مطرب و مي - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

پایگاه خبری شیرین طنز - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را،به دستش می دهم کاری که بار آخرش باشد! پیشنهادهای شگفت انگیز دیجی کالا. بزن بریم. بیخیال. نوشته شده در 93/10/11 - 12:40 توسط مدیر 2. کلیپ و. شعر (مناظره ای جالب بین حافظ و صائب و شهریار) به قول حافظ: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را. به خال هندو اش بخشم سمرقند و بخارا را. و صائب در جواب می گوید: هر آنکس چیز می بخشد، ز جان خویش می. حافظ : ا اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را صائب تبریزی : هر آن کس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد نه چون حافظ که م

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را. به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را. هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد. نه چون صایب که می بخشد سرو دست و تن و پا را. سرو دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند. غزلی با مطلع «اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را»، غزل شمارهٔ ۳ از دیوانِ حافظ در تصحیحِ محمد قزوینی و قاسم غن اگر ما بتوانیم آن ریتم را پیدا کنیم، به رمز شاعری پی برده ایم. برای پیدا کردن وزن و نت هر شعری باید آن را ریتمیک بخوانیم و بعد از دوسه بار تکرار، وزن شعر را با نت ت تن به دست آوریم

مشاعره(مشاجره)بسیار زیبا وخواندنی حافظ شیرازی: اگ

حدیث مطرب و می - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را - غزل ۳. ۲- حدیث مطرب و میاگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارارابده. بیشتر بخوانید » 1) اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را / به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 2) بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت / کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را 3) فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب / چنان بردند صبر از دل که ترکان. حافظ شیرازی یکی از بزرگترین شاعران فارسی زبان است . ما در این مقاله به اشعار حافظ به انگلیسی میپردازیم.. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا ر

گفت و گویی کمتر دیده شده از احمد مسعود/ آخرین درس پدرم روخوانی از شعر اگر آن ترک شیرازی.. بود؛ پس از آن ترور شد /fil آن که پرنقش زد این دایره مینایی. کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد. ♦♦♦. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را. به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. ♦♦♦. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یاف نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را. شهریار. اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را. به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را. هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد. نه چون صائب که می بخشد سرو دست و تن.

پاسخ شاعر جوان کشور به شعر حافظ، شهریار و صائب تبریز

 1. حافظ-غزل شماره ۳ اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را بده ساقی می باقی که در جنّت نخواهی یافت کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلّا را فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب چنان بردند صبر از.
 2. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را. به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را. هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد. نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را. سر و دست و تن و پا را به خاک گور می.
 3. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را. به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت. کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را. فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشو
 4. در جایی مطلبی در مورد جدال شاعران در مورد یک بیت شعر حافظ دیدم زیبا بود ببینید: حافظ: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا به خال هندویش بخشم سمرقند
 5. اگر آن ترک شیرازی نمی بخشد به ما چیزی غزلجانِ بخارایی ببخشد حظّ والا را. اگر آن دلربای پارسی با ما بپیوندد غزل خواهیم شد هر بیتِ این پیوندِ زیبا را

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا به خال هندویش بخشم تمام روح واجزا را. هر آنکس چیز می بخشد به سان مرد می بخشد . نه چون صائب که می بخشد سرودست وتن وپا ر حافظ : اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را صائب در جواب حافظ : هر آن کس چیز می بخشد، ز جان خویش می بخشد نه چو این هم یه شعر برای شادی شما. حافظ:ـ اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند بخارا را صائب تبریزی:ـ اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا ر برو بکس خب من این شعر رو به صورت طنز گزاشته بودم قبلا حالا خود شعر رو میزارم تو پست بعدی طنزش هم میزارم اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را/ به خا

در حمایت از شعر حافظ شیرازی در جواب اشعار صائب تبریزی و انوشه تهرانی افاضه فرمودند که: ویا در جایی دگر کمی طنزآلود آگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را. به خال هندویش بخشم یه من کشک و دو من قار حافظ: اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را صائب: اگر آن حتی شاعر ها هم با هم سر شعر کل کل میکنن.به یه نمونش دقت کنید وقتی بزرگان شعر کل کل میکند. مارس 17, 2008 در 8:56 ق.ظ. ( ادبیات ) حافظ شیرازی. اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا. به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. صائب تبریزی. اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا. به. اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم تمام حال و فردا را یکی بخشیده شهرش را یکی بخشیده دستش را یکی مالش یکی هم روح و جسمش را هر آنکس چیز شعر امروزی, غزل. شعر خیال روی تو در هر طریق همره ماست به همراه معنی و تعبیر غزل غزل شماره 23 حافظ شیرازی ( خیال روی تو در هر طریق همره ماست ) به همراه معنی و تعبیر فال حافظ اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را.

به طور مثال در بیت «اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را / به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را»، کلمه‌ی «هندویش» حائز اهمیت است. اختیارات دو دسته‌ی کلی دارد: اختیارات زبانی و اختیارات وزنی حافظ شعری داره که میگه: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند وبخارا را صائب تبریزی این شعر رو در جواب حافظ سروده: اگر آن ترک موسیقی و شعر ۱۳۸۶ اسفند ۲۷, دوشنبه. حافظ شیرازی اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا.

«آ» در وزن شعر سه حرف، همزه + مصوت بلند «ا» است. وزن: وزن شعر عبارت است از نظمي در اصوات گفتار. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را بده ساقی می باقی که در. اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند بخارا را داستان ج الب داستان خ انوادگی شعر طنز صائب تبریزی: اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا ر تناسب وزن و محتوا. وزن «مفتعلن مفاعلن، مفتعلن مفاعلن» از وزن‌هایی است که در غزلیات مولوی متعدد از آن استفاده شده است. مثل: بی‌همگان به سر شود بی تو به سر نمی‌شود. داغ تو دارد این دلم جای دگر.